• Немає товарів у кошику.

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

на надання послуг

 

Дата останньої редакції: «02» березня 2021 року.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Основа» (далі – Виконавець, ВГ «Основа»), в особі директора Гришиної Інни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, публікує цей Договір приєднання (далі – Договір), який визначає порядок надання послуг доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ «Основа» (далі – Послуги).

Цей Договір є договором приєднання для фізичних осіб, які скористались можливостями Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» та погодились з умовами цього Договору, Політики конфіденційності (далі – Замовник).

ВГ «Основа» пропонує укласти цей Договір будь-якому потенційному Замовнику шляхом прийняття наступних його умов, які викладаються тут в стандартній формі, приймаються в цілому і не можуть бути змінені.

У випадку незгоди особи з будь-якими умовами цього Договору, Політики конфіденційності, користувач зобов’язаний припинити використання Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”».

 

 1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей цього Договору наведені нижче терміни використовуються в таких значеннях:

1.1.1. Інтернет-портал «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» – сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://osnova.d-academy.com.ua/ .

1.1.2. Курс – структурована й упорядкована інформація з певної теми, яка для візуалізації розміщена на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» за допомогою його внутрішніх засобів.

1.1.3. Майстер-клас – заняття із вдосконалення/передачі практичної майстерності, що проводиться фахівцем в певній галузі шляхом демонстрації нових, оригінальних методик на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» за допомогою його внутрішніх засобів.  

1.1.4. Вебінар – навчальне онлайн-заняття, яке проводиться за допомогою сервісів Інтернет на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» за допомогою його внутрішніх засобів.

1.1.5. Освітній контент – відеозапис, презентація, тести, додатковий матеріал (шаблон документу, наприклад, плану уроку тощо) тощо, які розміщені на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”». 

1.1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (Замовника), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована: ПІБ, e-mail, адреса, телефон, фотографія, навички, досвід роботи, коротка біографія Замовника.

1.1.7. Сервіси Інтернет – електронна пошта, списки розсилки, Інтернет-пейджери, Інтернет-портал «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» й всі його внутрішні засоби комунікації (у тому числі форуми, дошка об’яв, внутрішня пошта порталу і т. п.).

1.1.8. Профіль користувача – розділ Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”», у якому розміщуються персональні дані Замовника (ПІБ, e-mail, адреса, телефон, фотографія, навички, досвід роботи, коротка біографія Замовника) та через який Замовник отримує доступ до Освітнього контенту Курсів, Майстер-класів, Вебінарів.

1.1.9. Замовлення послуги – сформований на сайті Виконавця документ, яким Замовник підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього Договору, доступними Курсами, Майстер-класами, Вебінарами та їх вартістю, розміщеними за адресою https://osnova.d-academy.com.ua/magazyn/tablyczya-tovariv-dystanczijnoyi-akademiyi/ , програмою лояльності на порталі «Дистанційної Академії», розміщеною за адресою https://osnova.d-academy.com.ua/informacziya/pointy/ та погоджується з умовами цього Договору.

У Замовленні зазначаються: прізвище, ім’я, по-батькові Замовника, адреса електронної пошти Замовника, обраний Курс, Майстер-клас, Вебінар, порядок оплати.

1.1.10. Автор Курсу – фізична особа, яка своєю творчею працею створила Курс, якій належать майнові права інтелектуальної власності на Курс та яка надає безпосередню допомогу Замовнику в організації його навчальної діяльності, консультує щодо користування ресурсами Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» за темою Курсу.

1.1.11. Автор Майстер-класу, Вебінару – фізична особа, яка своєю творчею працею створила Майстер-клас, Вебінар та якій належать майнові права інтелектуальної власності на Майстер-клас, Вебінар.

1.1.12. Поінти – внутрішня валюта Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» у вигляді бонусних балів, які нараховуються Замовнику в якості винагороди за використання та просування  Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”». 1 «поінт» еквівалентний 1 гривні. Правила нарахування поінтів розміщені за адресою https://osnova.d-academy.com.ua/informacziya/pointy/ .

1.1.13. Купон – документ, який містить сукупність символів та надає Замовнику знижку на Послуги Виконавця. Розмір знижки на Послуги визначається Виконавцем. Купони можуть бути: надіслані Замовнику на його адресу електронної пошти, вказану у Профілі користувача; розміщені на сторінках соціальних мереж Виконавця; розміщені на рекламних/інформаційних сайтах. При наданні Купону Замовнику Виконавець зазначає термін, протягом якого Замовник може використати Купон та інші умови використання Купону.

1.2. У цьому Договорі термінологія і поняття розуміються у тому значенні, яке встановлено цим Договором. Термінологія і по­няття, що не визначені даним Договором, розуміються у тому значенні, яке встановлено чинним законодавством України на момент підписання Договору. 

 

 1. Пропозиція (публічна оферта)

2.1. Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України). Суб’єкт підприємницької діяльності ВГ «Основа» укладає Договір про надання послуг доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» на визначених Договором умовах.

2.2. Відповідно до умов ст. 642 ЦК України, даний Договір вважається укладеним і набуває сили з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 4.3. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Діюча версія даного Договору на постійній основі розміщена на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним прийняття умов Договору.

 

 1. Предмет Договору

3.1. На умовах, визначених в даному Договорі, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”», а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги.

 

 1. Порядок укладення Договору. Строк дії Договору

4.1. Договір укладається між ВГ «Основа» і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦК України).

4.2. Прийняття умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.3. Договору, що засвідчує бажання укласти Договір відповідно до  ч.2 ст. 642 ЦК України.

4.3. Для надання Послуг Виконавцем Замовник заповнює форму Замовлення послуги, включаючи туди дані, визначені в п.1.1.9. цього Договору; у формі Замовлення послуги ставить галочку у полі «Я прочитав (а) і погоджуюсь з умовами Договору приєднання»; натискає кнопку «Підтвердити замовлення»; здійснює оплату Замовлення послуги.

4.3.1. Прийняттям умов Договору Замовником вважаються також:

– проставлення Замовником галочки у полі «Я прочитав (а) і погоджуюсь з умовами Договору приєднання»;

– фактичне споживання Послуг, зокрема перегляд Вебінарів.

4.4. Після заповнення Замовлення послуги Замовнику на адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні Замовлення, приходить лист-підтвердження від адміністрації Виконавця. У листі-підтвердження вказується товар (назва обраного (них) Замовником Курсу, Майстер-класу, Вебінару), кількість, ціна, загальна вартість, спосіб оплати, платіжна адреса.

4.5. Направлення Виконавцем Замовнику листа-підтвердження є засвідченням факту прийняття Замовником умов Договору в повному обсязі.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою виконання дій, зазначених в п. 4.3. Договору і діє до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Надання Послуг Виконавцем здійснюється:

4.7.1. якщо Замовник обрав Курс та/або Майстер-клас – після внесення Замовником коштів на рахунок Виконавця;

4.7.2. якщо Замовник обрав Вебінар – після натискання Замовником на назву Вебінару на сторінці обраного Вебінару.

 

 1. Порядок надання Послуг

5.1. Виконавець надає Послуги шляхом надання Замовнику доступу до обраного Замовником Курсу, Майстер-класу, Вебінару на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» через Профіль користувача протягом строку вказаного в п.п. 5.2.6., 5.3.6., 5.4.6. Договору. Отримання Послуг Замовником здійснюється шляхом перегляду Освітнього контенту Курсу, Майстер-класу, Вебінару, що розміщені на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”».

5.2. Порядок надання Послуг доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» – Освітнього контенту Курсу:

5.2.1. Замовник отримує доступ до обраного ним Курсу після здійснення оплати.

5.2.2. Датою початку Курсу є дата, коли Замовник після здійснення оплати або на сторінці відповідного Курсу натиснув кнопку «Розпочати курс», або у вкладці «Мої курси» у Профілі користувача натиснув кнопку «Почати курс» під відповідним Курсом.

5.2.3. Тривалість Курсу вказана на сторінці обраного Замовником Курсу.

5.2.4. Проходження Курсу відбувається шляхом:

– вивчення Освітнього контенту Замовником;

– виконання домашніх завдань, практичних робіт, тестів та інших видів контролю засвоєння матеріалу Замовником, визначених Автором Курсу;

– перевірки Автором Курсу домашніх завдань, практичних робіт, тестів та інших видів контролю засвоєння матеріалу Замовником. Замовник має право оскаржити результати перевірки домашніх завдань, практичних робіт, тестів та інших видів контролю Автором Курсу, написавши повідомлення Автору Курсу;

– проходження підсумкового контролю Замовником у формі тесту.

5.2.4.1. За виконання домашніх завдань, практичних робіт, тестів та інших видів контролю засвоєння матеріалу Замовником, проходження підсумкового контролю Замовником, Замовнику нараховуються бали, необхідні для отримання сертифікату про проходження Курсу. Кількість балів за виконання домашніх завдань, практичних робіт, тестів та інших видів контролю засвоєння матеріалу Замовником, проходження підсумкового контролю Замовником, встановлюється Автором Курсу та нараховується Автором Курсу за результатами перевірки робіт Замовника.

5.2.5. За умови виконання 60 (шістдесяти) % завдань Курсу Замовник отримує сертифікат про проходження Курсу. Відмова Замовника від виконання залишкових 40 (сорока) % завдань Курсу після отримання сертифіката, не впливає на дійсність сертифікату про проходження Курсу.

5.2.6. Замовник має доступ до Освітнього контенту Курсу протягом 1 (одного) календарного року з дати здійснення оплати за Курс.

5.3. Порядок надання послуг доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» – Освітнього контенту Майстер-класу:

5.3.1. Замовник отримує доступ до обраного ним Майстер-класу після здійснення оплати.

5.3.2. Датою початку Майстер-класу є дата, коли Замовник після здійснення оплати або на сторінці відповідного Майстер-класу натиснув кнопку «Розпочати курс», або у вкладці «Мої курси» у Профілі користувача натиснув кнопку «Почати курс» під відповідним Майстер-класом.

5.3.3. Тривалість Майстер-класу вказана на сторінці обраного Замовником Майстер-класу.

5.3.4. Проходження Майстер-класу відбувається шляхом самостійного вивчення Освітнього контенту Замовником.

5.3.5. Замовник отримує сертифікат про проходження Майстер-класу після натискання кнопки «Завершити курс» на сторінці відповідного Майстер-класу у Профілі користувача.

5.3.6. Замовник має доступ до Освітнього контенту Майстер-класу протягом 2 (двох) календарних років з дати здійснення оплати за Майстер-клас.

5.4. Порядок надання послуг доступу до ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ «Основа» – Освітнього контенту Вебінару:

5.4.1. Замовник отримує доступ до Освітнього контенту обраного ним Вебінару після натискання на назву Вебінару на сторінці Вебінару. Доступ до Освітнього контенту Вебінару надається на безоплатній основі.

5.4.2. Датою початку є дата, коли Замовник після вибору Вебінару натиснув на назву Вебінару на сторінці Вебінару.

5.4.3. Тривалість Вебінару вказана на сторінці обраного Замовником Вебінару.

5.4.4. Проходження Вебінару відбувається шляхом самостійного вивчення Освітнього контенту Замовником.

5.4.5. Замовник отримує сертифікат про проходження Вебінару після:

5.4.5.1. натискання кнопки «Завершити курс» – якщо сертифікат надається Виконавцем безкоштовно, про що зазначається на сторінці Вебінару;

5.4.5.2. натискання кнопки «Завершити курс» та за умови здійснення оплати за отримання сертифікату на сторінці відповідного Вебінару у Профілі користувача – якщо сертифікат надається Виконавцем на платній основі, про що зазначається на сторінці Вебінару.

Отримання сертифікату про проходження Вебінару є правом Замовника.

5.4.6. Замовник має доступ до Освітнього контенту Вебінару протягом строку, якого Освітній контент Вебінару розміщений на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”».

5.5. Послуги вважаються наданими Виконавцем з моменту отримання Замовником доступу до Освітнього контенту обраного Курсу, Майстер-класу, Вебінару.

5.6. Замовник усвідомлює, що використання ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» та доступ до Освітнього контенту Курсу, Майстер-класу, Вебінару здійснюється на умовах «як є» без будь-яких гарантій Виконавця.

5.7. Виконавець не гарантує досягнення фінансових та інших результатів Замовником після отримання наданих Послуг.

 

 1. Вартість Послуг та порядок розрахунків

6.1. Вартість Послуг вказана на сторінці «Таблиця товарів Дистанційної Академії» Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”», яка  розміщена за адресою https://osnova.d-academy.com.ua/magazyn/tablyczya-tovariv-dystanczijnoyi-akademiyi/ та на сторінці відповідного Курсу, Майстер-класу, Вебінару.

6.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг без повідомлення Замовника.

6.2.1. Зміна вартості Послуг, оплачених Замовником, не допускається.

6.3. Оплата вартості Послуг здійснюється у національній валюті України – гривні у безготівковій формі у один з зазначених нижче способів:

6.3.1. оплата банківською картою, що підходить для інтернет-платежів із застосуванням сервісу для проведення платежів, обраного Виконавцем;

6.3.2. шляхом банківського переказу на банківський рахунок Виконавця. Комісію за переведення коштів на банківський рахунок Виконавця сплачує Замовник. У призначенні платежу Замовник зобов’язаний вказати номер Замовлення послуги. Після оплати Замовник зобов’язаний надіслати фото або скан-копію квитанції або чека про оплату на адресу електронної пошти tutor.d.academy@gmail.com. Фото або скан-копія квитанції або чека про оплату має бути гарної якості (щоб можна було прочитати реквізити) та з печаткою установи, яка проводить фінансову операцію. У листі Замовник повинен вказати номер Замовлення послуги та ПІБ. Доступ до обраного Курсу, Майстер-класу, сертифікату про проходження Вебінару (якщо сертифікат про проходження Вебінару надається Виконавцем на платній основі) надається Виконавцем лише після надсилання квитанції або чеку про сплату та перевірки платежу адміністратором Інтернет-порталу «Дистанційна Академія ВГ “Основа”»;

6.3.3. оплата Поінтами шляхом списання необхідної кількості Поінтів, яка дорівнює вартості Послуг з поінтового рахунку Замовника. Оплата Поінтами можлива лише у тому випадку, коли на поінтовому рахунку Замовника кількість Поінтів дорівнює повній вартості Послуг. Часткова оплата Поінтами вартості Послуг неможлива.

6.4. До моменту здійснення оплати при оформленні Замовлення послуги Замовник має право зазначити код Купону, термін дії якого не закінчився, у відповідному полі. При застосуванні Купону вартість Послуг Виконавця зменшиться на відповідний відсоток знижки, яка була вказана Виконавцем при наданні Купону Замовнику. У випадку невикористання Замовником Купону у термін, який вказаний Виконавцем, Замовник втрачає право на отримання знижки за Купоном.

6.5. Оплата, внесена Замовником за Послуги, у разі одностороннього розірвання Виконавцем Договору, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

6.6. Оплата, внесена Замовником за Послуги, не повертається Виконавцем та вважається, що Послуги надані Виконавцем у повному обсязі, у випадку, якщо:

6.6.1. Замовник не скористався Послугами у строк, зазначений у п.п. 5.2.6., 5.3.6., 5.4.6. Договору;

6.6.2. Замовник відмовився від надання Послуг після або під час надання Послуг.

6.7. У випадку нездійснення Замовником оплати за Послуги, Виконавець не надає Замовнику доступ до Освітнього контенту Курсу, Майстер-класу, не надає Замовнику сертифікат про проходження Вебінару (якщо сертифікат про проходження Вебінару надається Виконавцем на платній основі).

 

 1. Права та обов’язки Сторін

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Отримувати якісні Послуги згідно умов даного Договору.

7.1.2. Користуватись Послугами згідно умов даного Договору.

7.1.3. Вимагати виконання представниками Виконавця умов даного Договору.

7.1.4. Отримувати доступ до свого Профілю користувача у будь-який час.

7.1.5. Самостійно обирати види додаткових послуг.

7.1.6. При проходженні Курсу розміщувати свої матеріали (домашні завдання, практичні роботи тощо) у відповідному розділі Курсу.

7.1.7. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення про це Виконавця за один тиждень до запланованої дати розірвання Договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Здійснити оплату згідно з умовами даного Договору.

7.2.2. Виконувати всі вимоги щодо користування ресурсами Інтернет-порталу «Дистанційна академія ВГ “Основа”», які визначені на порталі.

7.2.3. Не передавати доступ до свого Профілю користувача, Освітнього контенту будь-яким третім особам.

7.2.4. Повністю або частково не відтворювати, не надсилати, не передавати, не публікувати, не копіювати, не модифікувати та іншим чином не відтворювати Освітній контент або інші матеріали, отримані у процесі надання Послуг.

7.2.5. У випадку виявлення несанкціонованого доступу до Профілю користувача, інформувати про це Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення несанкціонованого доступу.

7.2.6. Не розміщувати на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”» інформацію та матеріали, які:

7.2.6.1. порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

7.2.6.2. суперечать положенням чинного законодавства України та міжнародним нормам (зокрема але не виключно: інформація та матеріали еротичного та/або порнографічного та/або дискримінаційного та/або шахрайського характеру, які містять заклики до вчинення злочинів та/або інших протиправних дій);

7.2.6.3. можуть нашкодити діловій репутації Виконавця;

7.2.6.4. містять пропозиції продажу товарів та/або послуг.

7.2.7. У випадку змін Персональних даних, актуалізувати дані, які змінились, в Профілі користувача.

7.3. Виконавець має право: 

7.3.1. Без повідомлення Замовника змінювати перелік Послуг, які надаються за цим Договором, їх вартість, порядок надання.

7.3.2. Без повідомлення Замовника розміщувати будь-яку рекламу на Інтернет-порталі «Дистанційна Академія ВГ “Основа”».

7.3.3. У випадку порушення Замовником положень п.п.7.2.3.,7.2.4.,7.2.6. Договору, письмово повідомивши Замовника шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Замовника, вказану у Профілі користувача, призупинити доступ Замовнику до Профілю користувача та/або видалити Профіль користувача.

7.3.4. Виконавець надає послуги доступу до обраного Замовником Курсу, Майстер-класу, тільки після повної оплати Замовником Послуг, відповідно до умов Договору. Виконавець надає Замовнику сертифікат про проходження Вебінару (якщо сертифікат про проходження Вебінару надається Виконавцем на платній основі) за умови здійснення оплати Замовником за отримання сертифікату.

7.3.5. Розірвати даний Договір при невиконанні Замовником умов Договору, повідомивши Замовника за один тиждень до запланованої дати розірвання Договору.

7.3.6. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з публікацією їх на Інтернет-порталі «Дистанційна академія ВГ “Основа”», повідомивши про це Замовника. У випадку, якщо Замовник не згодний із змінами Договору, він має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Виконавця.

7.3.7. Надавати Замовнику Купони у будь-який час, самостійно визначати розмір знижки на Послуги, яка надається за Купоном.

7.4.  Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору.

7.4.2. Інформувати Замовника про дату початку відкриття та припинення йому доступу до інформаційних ресурсів Інтернет-порталу «Дистанційна академія ВГ “Основа”», що віднесені до Курсу, Майстер-класу.

7.4.3. Надавати Замовнику інформаційно-консультативну та методичну підтримку засобами Інтернету.

7.4.4. Видати Замовнику сертифікат за умови:

7.4.4.1. виконання 60 (шістдесяти) % завдань Курсу;

7.4.4.2. завершення Замовником відповідного Майстер-класу;

7.4.4.3. завершення Замовником відповідного Вебінару – якщо сертифікат надається Виконавцем безкоштовно, про що зазначається на сторінці Вебінару;

7.4.4.4. завершення Замовником відповідного Вебінару та здійснення оплати за отримання сертифікату за проходження Вебінару – якщо сертифікат надається Виконавцем на платній основі, про що зазначається на сторінці Вебінару.

Сертифікат виготовляється на фірмовому бланку та має унікальний дизайн.

7.4.5. Надати доступ Замовнику до Освітнього контенту:

7.4.5.1. Курсу протягом 1 (одного) календарного року з дати здійснення оплати за Курс.

7.4.5.2. Майстер-класу протягом 2 (двох) календарних років з дати здійснення оплати за Майстер-клас.

7.4.5.3. Вебінару протягом строку, якого Освітній контент Вебінару розміщений на Інтернет-порталі «Дистанційна академія ВГ “Основа”».

 

 1. Права інтелектуальної власності

8.1. Права інтелектуальної власності на Інтернет-портал «Дистанційна академія ВГ “Основа”» належать Виконавцю (зокрема на програмне забезпечення, дизайн, логотипи, зображення, графіку та інші елементи Інтернет-порталу «Дистанційна академія ВГ “Основа”»).

8.2. Права інтелектуальної власності на Освітній контент Курсів, Майстер-класів, Вебінарів належать їх Авторам Курсів, Авторам Майстер-класів, Вебінарів. Виконавець має право використовувати Освітній контент Курсів, Майстер-класів, Вебінарів на підставі укладених із Авторами Курсів, Авторами Майстер-класів, Вебінарів ліцензійних договорів.

8.3. Виконавець надає Замовнику невиключну ліцензію на використання Освітнього контенту Курсів, Майстер-класів, Вебінарів у особистих некомерційних цілях без права видавати субліцензії третім особам на строк, вказаний у п.п.5.2.6., 5.3.6., 5.4.6. Договору (в залежності від того, що обрав Замовник – Курс, Майстер-клас або Вебінар).

 

 1. Відповідальність Сторін

9.1. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за:

9.1.1. помилки та перебої роботи Інтернет-порталу «Дистанційна академія ВГ “Основа”»;

9.1.2. будь-які пошкодження, які були нанесені Замовнику в результаті використання мережі Інтернет, в тому числі втрату даних в результаті затримок, відсутності доставки, помилкової адресації або переривання Послуг, які виникли як результат користування мережею Інтернет або внаслідок помилок Замовника;

9.1.3. працездатність програмного забезпечення Замовника;

9.1.4. відсутність доступу, погану якість та великий час відгуку окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами. Випадки такої відсутності доступу не є перервами в наданні Послуг за Договором;

9.1.5. зміст і якість інформації, яка передається Замовником через мережу Інтернет;

9.1.6. прямий або непрямий збиток, зокрема упущену вигоду, які можуть виникнути у результаті отримання Послуг Замовником.

9.2.  Замовник самостійно несе відповідальність за:

9.2.1. порушення чинного законодавства України при використанні Послуг, наданих Виконавцем;

9.2.2. зміст, достовірність та правомірність поширюваної ним інформації.

9.3. У випадку порушення Замовником положень п.п.7.2.3., 7.2.4., 7.2.6. цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 200 (двісті) % від вартості Послуг.

9.4. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю будь-які збитки та витрати у зв’язку з невиконанням/неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків за цим Договором, понесені Виконавцем у результаті розгляду заяв, претензій третіх осіб (зокрема у справах про порушення прав інтелектуальної власності, які прямо чи опосередковано стосуються матеріалів, які були розміщені Замовником).     

9.5. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем тільки у разі наявності його вини та в обсязі, який не повинен перевищувати розмір вартості Послуг за даним Договором.

9.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.7. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у чинному в Україні законодавстві.

 

 1. Вирішення спорів

10.1. Всі спори і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Розірвання Договору. Інші положення

11.1. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця через невиконання/неналежне виконання Замовником своїх обов’язків, передбачених цим Договором, в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця, оплата Замовнику не повертається.

11.2. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника, оплата:

11.2.1. повертається Виконавцем, якщо Замовник повідомив Виконавця про розірвання Договору до моменту початку отримання Послуг (проходження Курсу, Майстер-класу). Повернення оплати відбувається протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем від Замовника повідомлення про розірвання Договору, яке було надіслано Замовником на адресу електронної пошти Виконавця tutor.d.academy@gmail.com зі своєї адреси електронної пошти, яка вказана у Профілі користувача Замовника;

11.2.2. не повертається Виконавцем, якщо Замовник відмовився від надання Послуг після або під час надання Послуг.

11.3. Повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку повинні надсилатися у електронній формі не менш ніж за один тиждень до запланованої дати розірвання Договору на адресу електронної пошти:

11.3.1. Виконавця tutor.d.academy@gmail.com з адреси електронної пошти, яка вказана у Профілі користувача Замовника – якщо ініціатором розірвання Договору є Замовник;

11.3.2. Замовника, яка вказана у Профілі користувача Замовника – якщо ініціатором розірвання Договору є Виконавець.

11.4. Договір вважається розірваним з дати, яка вказана в повідомленні Сторони, яка є ініціатором розірвання Договору.

11.5. У частині, не врегульованій цим Договором, Виконавець і Замовник зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

11.6. Замовник надає свою згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх Персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

 

Виконавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «ОСНОВА»

61001, м. Харків, вул. Плеханівська, б.66

Код ЄДРПОУ 32031438

р/р UA953282090000026005080038926 в  АБ «Південний»

тел. (057) 7319634


Ми використовуємо файли cookie, щоб надати вам найкращий досвід роботи на нашому веб-сайті. Продовжуючи користуватися цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie та згодні з політикою конфіденційності сайту
Погоджуюсь