• No products in the cart.

Вступ

Не робіть висновок про здібності за легкістю засвоєння.
Успішніше і далі йде той, хто в муках перемагає себе
і труднощі. Любов до пізнання — ось головне мірило.

Антуан де Сент-Екзюпері

У новій політичній ситуації, що склалася в Україні, простежуються дві тенденції, що переважають:

  • відродження національної свідомості, традицій культури і української мови, виховання громадянина України;
  • прагнення до інтеграції у європейське і світове співтовариство.

Зважаючи на це, значну увагу у нашій державі приділяють підготовці молодого покоління до активної діяльності в усіх сферах життя суспільства. Настав час людей, здатних самостійно мислити, ставити перед собою і суспільством нові завдання й ухвалювати нестандартні рішення, бути готовим як до індивідуальної праці, так і до колективної співпраці, усвідомлювати наслідки своїх учинків для себе, для інших людей і для навколишнього світу. Кардинальні зміни в суспільстві, розвиток науки, техніки і виробництва, зростання рівня інформатизації об’єктивно вимагають змін в усіх сферах життя, зокрема і в освіті.

Основною проблемою сучасної освіти є протиріччя між істотними темпами зростання кількості інформації та обмеженими можливостями людини до їхнього засвоєння. Тому сьогодні потрібна серйозна, науково обґрунтована робота, спрямована на переоцінювання наявних підходів та до визначення мети і змісту освіти, до форм та методів навчання, виховання.

Процеси, що відбуваються останніми десятиліттями в Україні (демократизація громадського життя, зростання значення суб’єктивного чинника у будь-якій сфері людської діяльності) та в системі народної освіти (гуманітаризація його змісту, посилення особистісного начала в постановці й розв’язуванні педагогічних завдань), висунули на перший план проблему підвищення творчої активності дітей в освітньому процесі.

Сьогодення вимагає від людини не лише певного обсягу знань, умінь і навичок, а, що важливіше, уміння самостійно здобувати і використовувати на практиці нові знання, співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв’язання життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості відносно саморегуляції, самоосвіти і самовдосконалення та виховання відчуття постійної потреби в цьому.

Звісно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм і методів організації навчальної діяльності неможливо. Розв’язанню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес таких методів навчання, що дають учням можливість формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності та водночас сприяють розвитку індивідуальних інтелектуальних здібностей.

Отже, у вихованні активних, ініціативних і духовно багатих громадян країни незамінною є роль школи. Сьогодні виникає гостра потреба в активному пошуку способів інтенсифікації навчального процесу як для загально інтелектуального розвитку кожного учня, так і здобування знань за конкретними навчальними дисциплінами, зокрема важливе місце належить української мові. Учителеві необхідно гармонійно поєднувати навчальну діяльність, у межах якої формуються базові знання, уміння і навички, з діяльністю творчою, пов’язаною з розвитком індивідуальних задатків учнів, їхньою пізнавальною активністю, здатністю самостійно мислити, розв’язувати нестандартні завдання.

Педагогічна теорія і практика свідчать, що знання, здобуті механічно, є мертвими, а інформація, подана в готовому вигляді, часто залишається поза увагою учнів, тому їх фактично не можна використовувати з метою продукування нових знань у творчій діяльності. Ян Амос Коменський у «Великій дидактиці» писав: «Природа усе виробляє з кореня і більш нізвідки, бо скільки на дереві не з’являється деревини, кори, листя, кольорів, плодів — усе це народжується тільки від кореня».

Отже, правильно навчати школярів означає розвивати в них здатність розуміти, а не заповнювати голови учнів готовою інформацією. У зв’язку із цим тільки досвід, уміле спостереження, дослідження об’єктів у їхньому взаємозв’язку сприяють засвоєнню реальних фактів і розвивають здатність до самостійного мислення. Тобто вчитель повинен будувати роботу так, щоб діти занурилися в передбачуваний матеріал, щоб він викликав у них емоційний відгук.

Останнім часом широко поширена думка про те, що успішне розв’язання визначених вище завдань можливе переважно шляхом застосування в школі системи розвивального навчання. Така категоричність є наслідком недооцінювання потенційних можливостей розвивального характеру, закладених у традиційній системі навчання. Об’єктивна, спричинена процесом еволюції сучасного суспільства в цілому і школи зокрема, підготовлена прогресом цілої низки наук (педагогіки, лінгвістики, психології та ін.), необхідність удосконалення традиційної системи навчання в початковій школі робить актуальним пошук нових методів викладання.

Нині більшість дітей ідуть до першого класу з гарною передшкільною підготовкою. У них розвинене мовлення, прагнення пізнавати нове. Але, на жаль, також до нас часто приходять і діти, недостатньо підготовлені до навчання в школі. У значної частини дітлахів цікавість, прагнення досліджувати навколишній світ так і не переростає повною мірою в допитливість. Це — інтелектуальна пасивність. Психологи розглядають її як наслідок неправильного виховання і навчання, коли дитина не пройшла в дошкільний період певний шлях розумового розвитку, у неї не сформувалися необхідні інтелектуальні навички й уміння.

Такі діти поповнюють ряди неуспішних учнів у школах. їм складно вивчати не лише українську мову, але й інші предмети. Поміж неуспішних школярів початкових класів є діти з різними порушеннями мовлення, що є однією з найважливіших психічних функцій. Адже розвиток мислення значною мірою залежить від рівня розвитку мовлення. Тому вчитель початкової школи повинен навчити дітей, які прийшли до нього, не лише читати, рахувати, але і грамотно писати, продовжуючи розвивати кожну дитину як особистість.

Головна складність, з якою у своїй роботі стикаються і вчителі, і батьки учнів, полягає в тому, що вже в початковій школі інтерес дітей до навчання часто зникає. Проте, проаналізувавши ситуацію, що склалася, можна дійти висновку, що зникає не взагалі бажання вчитися, а лише зовнішній інтерес, пов’язаний зі зміною громадського статусу дитини. Отже, він має поступитися місцем іншому, вищому рівню пізнавального інтересу — інтересу до процесу і результату навчальної праці.

Уважаємо, що дитяча допитливість, якщо тільки її вдається зберегти, постійно стимулює розвиток здібностей. Кращий спосіб особистісного розвитку, справжня запорука інтелектуальної переваги — щирий інтерес до світу, використання будь-якої можливості чого-небудь навчитися. Адже можливість швидкого здобування нових знань, зокрема під час вивчення української мови, з роками вочевидь спадає. Більш того, якщо мовлення з певних причин вчасно не сформувалося, то його розвиток у майбутньому вкрай ускладнюється. Більш зрілий мозок і набутий життєвий досвід не стимулюють у початковому засвоєнні мови. Аналогічно розвиваються сприйняття, увага, різні форми мислення.

Уважаємо, що ефективність учительської роботи визначається тим, якою мірою освітній процес забезпечує розвиток інтелектуальних здібностей кожного учня, формує з нього творчу людину і готує до життя. А вивчення української мови є одним з важливіших чинників розвитку розумових здібностей учнів, їхнього мовлення, моральних якостей і особистості дитини в цілому.

 

Online

Зараз на сайті немає користувачів :(

Важливо

Шановні колеги, у деяких браузерах ми спостерігаємо проблему із завантаженням контенту (курси, іконки тощо).
Якщо Ви помітили що сторінка завантажилась не коректно, просто натисніть комбінацію клавіш Ctrl + F5

Дистанційні курси

Результат наших курсів – це перемоги наших слухачів на конкурсах, це слова захоплення керівництва і колег, це впевненість у власних силах і подолання нових вершин.

85.59 – Інші види освіти, н. в. і. у.

Контакти

м. Харків вул. Плеханівська 66
офіс 11

tutor.d.academy@gmail.com

marafon.osnova@gmail.com

Сторінка з контактами

Зараз онлайн

Зараз на сайті немає користувачів :(
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
0
0
Кошик
Ваш кошик порожнійОбрати товар
Застосувати купон
Ми використовуємо файли cookie, щоб надати вам найкращий досвід роботи на нашому веб-сайті. Продовжуючи користуватися цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie та згодні з політикою конфіденційності сайту
Погоджуюсь