Slider

Таксономія Блума

Ви ніколи не замислювалися, які цілі й конкретні завдання ставить перед собою педагог перед тим, як увійти в клас? Як вони пов’язані між собою? Як перевірити, чи досягнуто поставлених цілей?

Ці питання поставив у 50-х роках XX століття професор педагогіки Чиказького Університету Бенджамін Блум. Намагаючись привести до єдиної системи набір розрізнених цілей і завдань, Блум створив теорію, яка ось уже сьомий десяток викликає бурхливі суперечки й обговорення.

У своїй фундаментальній праці «Таксономія освітніх цілей: сфера пізнання» Блум спробував сконструювати ієрархію освітніх цілей, що охоплюють область, яка крок за кроком описувала б рівні людського мислення і завдання навчання. З точки зору Блума, цілі навчання безпосередньо залежать від розумових процесів, таких як запам’ятовування (remembering), розуміння (understanding), застосування (applying), аналіз (analizing), синтез (creating) і оцінка (evaluating). Найпростіше розділити групи на категорії з назвами:

  • Знання.
  • Розуміння.
  • ЗАСТОСУВАННЯ.
  • Аналіз.
  • Синтез.
  • Оцінка.

Відповідно до кожного рівня за допомогою певних дієслів може пропонуватися набір завдань. Так, наприклад, для рівня запам’ятовування підійдуть завдання, що починаються з дієслів запам’ятайте, повторіть, перерахуйте, назвіть, напишіть, зімітуйте, визначте та вивчіть.

Розуміння досягається шляхом пояснення, опису, визначення, обговорення, формулювання, ілюстрування, демонстрування.

Завдання, націлені на застосування знань, формулюють за допомогою дієслів вирішувати, планувати, пояснювати, зображати, експериментувати, тренуватися, показувати, використовувати, вчити, демонструвати та ін. Аналітичні здібності формуються завданнями з ключовими дієсловами досліджувати, порівнювати, протиставляти, розділяти, інтерпретувати, аналізувати, групувати, відбирати, класифікувати.

У свою чергу, здатності до синтезу тренуються завданнями, орієнтованими на складання, твір???, з’єднання, конструювання, уяву, формулювання, побудову, винахід.

Остання група спрямована на самостійну інтелектуальну діяльність і вимагає вміння робити висновки, оцінювати, схвалювати, підтримувати, рекомендувати, критикувати і робити висновки.

При цьому кожен рівень когнітивної піраміди, за Блумом, ґрунтується на попередньому. В основі всього лежить запам’ятовування, а найвищою точкою як когнітивних здібностей, так і цілей навчання є здатність до незалежної оцінки. Здавалося б, ідея зрозуміла: без запам’ятовування і знання неможливе розуміння, без розуміння неможливе використання, без освоєння початкових рівнів неможливі аналіз і синтез, а без усього цього немислима творча оцінка явищ і подій.

Сьогодні таксономія не втрачає своєї актуальності. Більш того, її можна використовувати не тільки в рамках традиційної освіти, а й в абсолютно нових моделях, які передбачають інтерактивність навчання і його відкритість новим технологіям.

Таким чином, знаючи блумівські рівні розвитку когнітивної сфери учнів, учитель може зорієнтуватися, які з його учнів здатні до «застосування», «аналізу», «синтезу матеріалу», а які ще перебувають на нижчих рівнях “запам’ятовування” і “розуміння.” Якщо більшість учнів залишається на цих нижчих рівнях засвоєння матеріалу, вчитель може одразу зробити висновки, чи правильна його навчальна тактика, чи правильно використано його знання, які так доречні у ХХІ столітті, де не можна існувати без критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, співпрацювати та навчатися в команді.


Селіверстова Вікторія

14.06.2018

Залишити коментар

Будь ласка, Увійти, щоб коментувати
  Підписатися  
Сповістити про

Дистанційні курси

Результат наших курсів - це перемоги наших слухачів на конкурсах, це слова захоплення керівництва і колег, це впевненість у власних силах і подолання нових вершин.

Приєднуйтесь до 5952 своїх колег, які вже навчаються на нашому сайті.

Зараз онлайн

Никого нет on-line

Перевірка серії сертифікату

  • Серія сертифікату складається с трьох числових блоків формату ####-####-####, кількість цифр варітивна та є унікальною
  • Пошук використовується лише для перевірки вже існуючих електронних сертифікатів, згенерованих платформою.
  • Пошук здійснюється лише за номером електронного сертифікату, паперові сертифікати не заносяться до системи
|
ВГ "Основа"© / "Дистанційна Академія" ©
0
X