• Немає товарів у кошику.

Українська школа ХХІ століття

200.00 

Курси, які будуть відкриті
Категорія:

Опис

Актуальність. Важливою умовою особистісного й професійного зростання сучасного вчителя, його творчого потенціалу є уміння навчатися впродовж життя, самоосвіта, розвиток професійної компетентності щодо впровадження оновленого змісту та нових навчальних програм відповідно до Державного стандарту базової та  повної загальної середньої освіти. У зв’язку з появою нових нормативних документів та врахуванням нових вимог до змісту освіти, зокрема орієнтацію навчально-виховного процесу на формування в школярів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, орієнтування вчителів на освітні потреби учня в освітньому процесі, модернізацією післядипломної педагогічної освіти, що характеризується пошуком нового змісту, спрямованістю на становлення національної системи освіти й розвиток професійної компетентності педагогів на рівні вимог сьогодення, виникла потреба в суттєвому оновленні змісту вищезазначеної програми.

Комплексна програма складена на основі розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 № 988-р, положень Законів України «Про освіту» (2017) (зі змінами), «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 5670-ІІІ від 25.04.2019 року; Указу Президента України № 156/2018 від 31.05.2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р., Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами)», Дорожньої карти освітніх реформ (2015—2025), та з урахуванням кваліфікаційної характеристики підвищення кваліфікації вчителя зарубіжної літератури згідно з Національною рамкою кваліфікацій (2011).

Програма курсу дистанційного навчання «Українська школа ХХІ століття» призначена для для вчителів-предметників усіх категорій, які бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність учителя, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Метою курсів є оновлення, доповнення, розширення, розвитоктеоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня професійної кваліфікації педагогів, оволодіння ними сучасними методами розв’язання професійно-педагогічних завдань, що постають перед Новою українською школою для підвищення якості освіти на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Ми використовуємо файли cookie, щоб надати вам найкращий досвід роботи на нашому веб-сайті. Продовжуючи користуватися цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie та згодні з політикою конфіденційності сайту
Погоджуюсь