• Немає товарів у кошику.

Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості

350.00 

Категорія:

Опис

Авторки курсу:

Коновалова Марина Валентинівна,n головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10—11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015—2019), учителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка;

Кіпушева Тетяна Володимирівна,

редакторка журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність. Важливою умовою особистісного та професійного зростання вчителя літератури, його творчого потенціалу є вміння навчатися впродовж життя, самоосвіта, розвиток професійної компетентності з упровадження оновленого змісту й нових навчальних програм відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Нові нормативні документи й нові вимоги до змісту освіти зумовили, зокрема, орієнтування навчально-виховного процесу на формування у школярів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, орієнтування вчителів на освітні потреби учня в освітньому процесі, модернізацією післядипломної педагогічної освіти, що характеризується пошуком нового змісту, спрямованістю на становлення національної системи освіти й розвиток професійної компетентності педагогів на рівні вимог сьогодення, отже — потребу в суттєвому оновленні змісту згаданої вище програми.

Комплексну програму складено на підставі: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 р. № 988-р, положень Законів України «Про освіту» (2017; зі змінами), «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 5670-ІІІ; Указу Президента України від 31.05.2018 р. № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами), проєкту Дорожньої карти освітньої реформи (2015—2025) та з урахуванням кваліфікаційної характеристики підвищення кваліфікації вчителя зарубіжної літератури згідно з Національною рамкою кваліфікацій (2011; у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519).

Програма курсу дистанційного  навчання «Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості» призначена для вчителів української та зарубіжної літератури, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, майстерність учителя-словесника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням нових Програм з української або зарубіжної літератури та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Мета вивчення літератури в школі в процесі вивчення художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних і соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), адекватно його оцінити, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості й осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, творчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступі України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого й інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

ПРОГРАМА КУРСУ

Ми використовуємо файли cookie, щоб надати вам найкращий досвід роботи на нашому веб-сайті. Продовжуючи користуватися цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie та згодні з політикою конфіденційності сайту
Погоджуюсь