• Немає товарів у кошику.

Пройшовши курс ви:

 • придбаєте вміння використовувати сучасні педагогічні інновації та інструменти в очному, дистанційному та змішанному навчанні при викладанні різних навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти;
 • навчитеся практично реалізовувати компетентністний підхід засобами інтерактивних форм навчання;
 • отримаєте базу теоретичних знань з питань методологічних і психолого-педагогічних основ організації освітнього процесу щодо здійснення педагогічної діяльності в умовах упровадження Державного стандарту;

Авторка курсу: Коновалова Марина Валентинівна

Головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа», спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), співавторка підручників із зарубіжної літератури для 10–11-х класів — переможців Всеукраїнського конкурсу підручників (2015–2019). вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка.

Анотація курсу

Програма курсу підвищення кваліфікації «Педагогічні технології в сучасній школі (відповідно до Концепції Нової української школи)» призначена для вчителів закладів загальної середньої освіти, що бажають підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-предметника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням нових Програм та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку педагогічних технологій, опанувати базові теоретичні поняття, удосконалити навички роботи із сучасними педагогічними технологіями в освітньому процесі.

Завдання сучасної освіти згідно до Концепцій Нової української школи

XXI століття — час змін. Позаду залишилося століття індустріалізації, настав час інформатизації, а отже, збільшилася цінність освіти. Але чи відповідає рівень знань, який надає дитині сучасна система освіти, вимогам нового часу?

Порівняно з минулим століттям, умови наразі різко змінилися. В сучасному світі кожні 18 місяців кількість інформації подвоюється, а знання швидко стають застарілими. Для успішної особистісної та професійної реалізації в сучасному суспільстві випускникові школи необхідно навчитися швидко орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, гнучко реагувати на суттєві зміни, систематично підвищувати свою кваліфікацію.

Зміни, що відбулися у світі за останнє десятиліття, визначили нове соціальне замовлення суспільства на діяльність системи освіти. Без ґрунтовного перегляду цілей освіти та системи організації роботи школи школярам складно адаптуватися до нових соціальних умов і «інформаційного вибуху». Якщо в період «застою» пріоритетною метою освіти було «засвоєння знань, які виробило людство» то за нових соціально-економічних умов на першому плані перебуває особистість учня, його здатність до самовизначення та самореалізації, до самостійного прийняття рішень і доведення їх до виконання, до рефлексивного аналізу власної діяльності.

Школа є основною ланкою в системі освіти, де мають виховуватись люди з творчим мисленням і загальнолюдською мораллю. На сьогодні мета педагогічного процесу школи — це розвиток моральної та творчої особистості в процесі засвоєння основних закономірностей у пізнавальній і практичній діяльності, вільної у виборі професійної, суспільної кар’єри.

Один із відомих філософів якось помітив, що освіта — це те, що залишається у свідомості учня, коли вивчене забуто. В голові в учня мають залишитись творчі вміння, необхідні для самостійної пізнавальної та практичної діяльності, і переконання в тому, що будь-яка діяльність повинна відповідати моральним нормам. У сучасному динамічному світі, насиченому, активному необхідно вміти самостійно працювати зі значним потоком інформації, мати навички проектування, прийняття рішень, менеджменту, мати установку на безперервну самоосвіту. Освіта сьогодні — це виховання особистості з вільним, критичним, незалежним, творчим і відповідальним перед собою та світом мисленням, виховання інтелігентної людини, відкритої до діалогу, здатної до духовного саморозвитку.

Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без винятку учням виявити свої таланти і творчий потенціал. Освіта має перетворитися на процес безперервного розвитку особистості. Завдання педагога в сучасній школі — не викладати свій предмет, а розвивати особистість його засобами. Отже, педагоги сучасної школи, перш ніж утворювати особистість, мають навчитися розвивати її за допомогою свого предмета. А для цього необхідно відійти від старих догм і стереотипів, постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою: вивчати нові течії в педагогіці, знайомитися з працями сучасних педагогів-новаторів (як вітчизняних, так і закордонних), учитися впроваджувати нові сучасні педагогічні технології на своїх уроках, тобто — підвищувати свою професійну компетентність.

Професійно-компетентною є робота вчителя-новатора, в якій на високому рівні відбуваються педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізація особистості учителя, досягнення визначних результатів у навчанні та вихованні учнів.

Школа в широкому значенні цього слова має стати найважливішим фактором гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих установок особистості. Сучасному суспільству потрібні освічені, моральні, наполегливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозувати їхні можливі наслідки, здатні до співробітництва, яких вирізняє мобільність, динамізм, конструктивність, з розвиненим почуттям відповідальності за долю країни. Оновлена освіта повинне зіграти ключову роль у збереженні націй, її генофонду, забезпеченні стійкого, динамічного розвитку суспільства — суспільства з високим рівнем життя, цивільно-правовою, професійною та побутовою культурою.

Сучасний учитель має розуміти, що головне в уроці — бачити та знати його основні закони. Зі знанням основних законів уроку можна опановувати нові прийоми та методи. Вони, як зерна прекрасного, приживаються в цьому ґрунті та дають чудові плоди.

Мета курсу — підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Навчальна аудиторія: для вчителів-предметників початкової, середньої та старшої школи.

Програма курсу

Матеріали:

 • Проходження курсу FREE без обмежень за часом
  • Модуль 1. Історія розвитку педагогічних технологій: від стандарту до інновацій 03:00:00
  • Література (Мод.1, ПТ) 03:00:00
  • Практична робота (Модуль 1 / ПТ) 24 hours
  • ТЕСТ (Модуль-1, ПТ) 01:00:00
  • Модуль 2. Інтерактивні педагогічні технології: навчання, методи, прийоми 03:00:00
  • Література (Мод.2, ПТ) 03:00:00
  • Практична робота (Модуль 2 / ПТ) 24 hours
  • ТЕСТ (Модуль-2, ПТ) 01:00:00
  • Модуль 3. Особистісно зорієнтоване навчання 03:00:00
  • Література (Мод.3, ПТ) 03:00:00
  • Практична робота (Модуль 3 / ПТ) 24 hours
  • ТЕСТ (Модуль-3, ПТ) 01:00:00
  • Модуль 4. Ігрові технології в сучасній школі 03:00:00
  • Література (Мод.4, ПТ) 03:00:00
  • Практична робота (Модуль 4 / ПТ) 24 hours
  • ТЕСТ (Модуль-4, ПТ) 01:00:00
  • ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ПТ) 01:00:00

Відгуки про курс

5

5
1 ratings
 • 5 зірок1
 • 4 зірок0
 • 3 зірок0
 • 2 зірок0
 • 1 зірок0
 1. Луіза Глєзєрова31.07.2022 at 12:07

  Успіх

  5

  Дякую за такий цікавий та пізнавальний курс!

Кількість годин у сертифікаті:

Теги курсу:

Куратор курсу:

marinjchkakonovalova@gmail.com
Ми використовуємо файли cookie, щоб надати вам найкращий досвід роботи на нашому веб-сайті. Продовжуючи користуватися цим веб-сайтом, ви погоджуєтесь на використання нами файлів cookie та згодні з політикою конфіденційності сайту
Погоджуюсь